top of page

Prijavi štetu

1.  Kontaktirajte nas

ili

2.   Koristite adrese web stranica osiguravajućih društava gdje ćete pronaći potrebne informacije i kontakte za prijavu štete

bottom of page