top of page

Prijavite štetu

1.  Kontaktiraj nas

ili

2.   Koristite adrese web stranica osiguravajućih kuća na kojima ćete pronaći potrebne informacije i kontakte za prijavu štete

bottom of page