top of page

Правна помощ

Предлагаме решение на вашия правен проблем.

Ние сме специализирани в напр. по гражданско, стопанско, търговско, семейно и настойническо право.

Гражданско право

Познаваме правните проблеми на личния живот.

Ние ще ви помогнем je решавам.

Свържете се с нас.

+48 536 995 778

kontakt@mariuszsurówka.pl

Piesi z Ariel View
Prawnicy

Икономическо право

Ние ще ви помогнем да разрешите проблема на вашата компания.

Бизнес въпроси.

Свържете се с нас. Ние ви помагаме.

+48 536 995 778

kontakt@mariuszsurówka.pl

bottom of page