top of page

Opas

SisäänSelitämme sinulle peruskäsitteet:

  • yleistä

  • vakuutus

  • taloudellinen

  • juridiset ehdot

Käsitteetyleistä

1.kuka onvakuutusasiamies?

3 artiklan kohta Vakuutusjakelusta 15.12.2017 annetun lain 1 momentin 2 kohdan mukaan "Vakuutusasiamies on muu yrittäjä kuin lisävakuutusta tarjoava asiamiesrekisteriin merkitty ja vakuutusyhtiön kanssa tehdyn edustussopimuksen perusteella edustajatoimintaa harjoittava asiamies."

Perustuu artikkeliin. 3 sek. Vakuutusyhtiölain 1 momentin 8 mukaan asiamies on vakuutustenjakelija, joten hänen tehtäviinsä kuuluu mm. päällä:

  • vakuutussopimuksen tai vakuutustakaussopimuksen tekemiseen tähtäävät valmistelutoimet;

  • tällaisten sopimusten tekeminen vakuutusyhtiön puolesta;

  • osallistuminen tehtyjen sopimusten mukaisiin korvauksiin tai etuihin liittyviin tapauksiin;

  • vakuutustietojen tarjoaminen.

Kaikki vakuutusten jakelijan tehtävät on määritelty 11.1. 4 sek. Vakuutusmaksulain 1 ja 2 §.

 

2. Kuka hän on?moniagenttivakuutus?

Multiagent - luonnollinen henkilö tai yritys, joka toimii vakuutusasiamiehenä tai edustajana useille vakuutusyhtiöille. Siksi monen edustajan on oltava allekirjoittanut sopimukset useamman kuin yhden vakuutusyhtiön kanssa. Useamman kuin yhden vakuutuksenantajan edustajan suorittama agentuuritoiminta antaa hänelle mahdollisuuden verrata useita markkinoilla olevia tarjouksia ja valita asiakkaalle optimaalisen tarjouksen. Näin multiagentti saa etulyöntiaseman verrattuna vakuutusasiamieheen, joka esittää vain yhden vakuutusyhtiön tuotetarjouksen. 

On syytä mainita, että multiagentin työ ei pääty vakuutuksen myyntiin. Hänen toimintansa kattaa myös koko myynnin jälkeisen toiminnan luettelon, johon voi kuulua: tuki korvausten käsittelyssä, sopimuksen irtisanomisen hyväksyminen Vakuutustai apua liikaa maksetun vakuutusmaksun palautuksen saamisessa. Liiketoiminnan tyypistä johtuen moniagentilla tulisi olla vakuutus siviilivastuu (OC). 

Moniagentin ammatin harjoittamiseen sovelletaan lakia, laki vakuutusten jakelusta. Asiamies voi olla henkilö, jota ei ole koskaan tuomittu lainvoimaisella tuomiolla, hänellä on täysi oikeustoimikelpoisuus ja vähintään keskiasteen koulutus ja joka on suorittanut vakuutusyhtiön suorittaman kokeen. Jos monivirasto on yhtiömuotoinen yhtiö - edellä mainitut vaatimukset tulee täyttää osakkeenomistajien toimesta, jos kyseessä on oikeushenkilöllisyys, vähintään puolet hallituksen jäsenistä täyttää pakolliset vaatimukset vakuutusasiamiehen ammattiin. 


3.Kuka on luotonvälittäjä, leasingmeklari?

Luotonvälittäjäon asiakas-pankki -linjalla työskentelevä henkilö, eli auttaa asiakasta valitsemaan parhaan ja edullisimman lainan ja seuraa sen myöntämistä.

Leasing-välittäjäon henkilö tai yritys, joka tarjoaa välityspalveluita vuokranantajana olevien laitosten puolesta. Välittäjä tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia palveluita sopivien tarjousten valinnassa sekä yksilöllistä hoitoa koko sopimuskauden ajan.Sillä on tarjoukset useilta leasingyhtiöiltä. Sillä tulee olla sekä kokemusta että tietoa nykyisestä markkinatilanteesta sekä kyky mukauttaa tarjous asiakkaalle. Asiakkaan on määriteltävä selkeästi tarpeensa voidakseen tehdä oikean kohteen ja leasingyhtiön valinnan.

Käsitteetvakuutus

 

Mikä tämä onvakuutuszenie?

- vakuutusyhtiön sopimusvelvoite maksaa korvausta tai tarjota tietty palvelu, jos vakuutetun hengessä, terveydessä tai omaisuudessa tapahtuu tiettyjä tapahtumia.

Mitä eroa on vakuutusetujen ja vakuutuskorvausten välillä?

Vakuutuskorvaus sisältyy henkivakuutukseen. ja se on summa, jonka vakuutuksenantaja maksaa vakuutetulle tai edunsaajalle henkivakuutussopimuksessa määrättyjen tapahtumien sattuessa. Edun suuruus on ilmoitettu vakuutuskirjassa.

Vakuutuskorvaus puolestaan on etuus, joka kattaa omaisuusvahingot, esimerkiksi talon, asunnon, auton, yrityksen vahingosta.

Taloudelliset käsitteet

Lailliset ehdot

bottom of page