top of page

Ochrona Danych

+ bezpieczeństwo danych
+ zabezpieczenia
+ certyfikaty

Chronimy Twoje dane! 

Stosujemy m. in.

 

 1. Pełne szyfrowanie danych.

 2. Certyfikaty SSL.

 3. Hasła.

 4. Zabezpieczanie plików kodami alfanumerycznymi.

 5. Legalne oprogramowanie systemów operacyjnych.

 6. Legalne programy.

 7. Legalne aplikacje.

 8. Inne zabezpieczenia.

 9. Nie podajemy danych osobowych / danych wrażliwych / danych o Twoim majątku itp. osobom nieuprawnionym.

 10. Nie podajemy danych  osobowych / danych wrażliwych / danych o Twoim majątku itp. podmiotom nieuprawnionym.

 11. Nie robimy kopii dokumentów tożsamości.

 12. Stosujemy inne formy i sposoby zabezpieczeń danych osobowych, danych wrażliwych oraz innych danych istotnych a ważnych danych dla Was.

Polityka Prywatności.

Regulamin Serwisu.

   Doradzamy Państwu, byście:

a/ wysyłali dane osobowe, dane wrażliwe czy dane istotne, które powinny być chronione jak np. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, dane o majątku, za pomocą komunikatorów gwarantujących minimum pełne szyfrowanie danych: aplikacji WhatsApp, e-mail z certyfikatem SSL, innych bezpiecznych form komunikacji;

b/ zabezpieczali dane hasłem minimum 12 znakami alfanumerycznymi tj. kombinacją cyfr, liter i znaków specjalnych wysyłając je e-mailem, smsem, WhatsApp'em czy innym komunikatorem jako załącznik, który zabezpieczcie przed wysłaniem. 

    Szczególnie zachęcamy Was serdecznie do odwiedzenia nas w naszym biurze i przekazanie osobiście wymaganych danych w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Przestrzegamy przed:

 • wysyłaniem dokumentów z danymi osobowymi, danymi wrażliwymi, danymi istotnymi bez szyfrowania danych, bez zabezpieczenia przed ich ujawnieniem w sposób publiczny,

 • wysyłaniem dokumentów zawierających dane osobowe bez szyfrowania danych np. za pomocą: wiadomości sms i innych mało bezpiecznych komunikatorów.

 • umożliwianiem kopiowania przez osoby trzecie: dokumentów tożsamości - które są dokumentami do okazania a nie do umożliwiania osobom trzecim robienia ich kopii.

Dbajmy wspólnie o Wasze bezpieczeństwo.

bottom of page