top of page

Zgłoś szkodę

1.   Skontaktuj się z nami

lub

2.   Skorzystaj z adresów stron internetowych towarzystw ubezpieczeń, gdzie znajdziesz potrzebne informacje i kontakty do zgłoszenia szkody

bottom of page